Klippor i skärgården.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Retreater

Sjukhuskyrkan erbjuder retreater för personal på SUS i Malmö och Lund.

Ordet retreat betyder att dra sig tillbaka. Att vara på retreat innebär att avsätta en eller flera dagar till att vara i avskildhet och i tystnad, utan vardagslivets stress och krav - och istället ge sig tid till stillhet, eftertanke och vila.

Att delta i en retreat kan vara en hjälp att lyssna inåt, till dina egna behov, tankar och längtan. En tid för återhämtning. Ett sätt att ta hand om dig själv för att orka ta hand om andra i din vardag.

Retreaten kan bli en hjälp att återfinna livsrytmen, kanske rentav ta ut en ny kompassriktning. Retreatens tystnad kan många känna sig osäkra inför. Du får tänka på tystnaden som retreatens gåva, som är till för både din egen skull och för andras. Du får vara i fred med dina tankar och känslor utan att bli avbruten, och behöver inte bekymra dig om andras behov. Du behöver inte kommentera, bara ta emot.

Under en retreat finns det alltid ett program att vila i - en hjälp att strukturera dagen och inte behöva planera själv. Programmet är inget krav, utan ett erbjudande. Du väljer själv hur mycket och vad du vill delta i. Inlagt i programmet finns tid för egen reflektion, för att vila, promenera, kanske måla eller läsa. När vi går in i tystnaden kan mycket hända inom oss. Både glädje, tacksamhet, bekymmer och sorger kan göra sig gällande. Därför finns också alltid ett erbjudande om samtal med någon av retreatledarna.

 

 Under retreaterna erbjuds

•   Stunder av meditation och reflektion

•   Musik

•   Tid till promenader, läsning eller att bara vila i stillheten och hinna ifatt sig      själv

•   Tillfälle till enskilt samtal med någon av retreatledarna

•   Kreativ verkstad    

Vid vissa retreater erbjuds även taktil beröring. 

Alla är välkomna, oavsett tro eller tillhörighet.

 

Endagsretreat

Tid och plats

Kl 9.00-16.00 torsdag 24 oktober i Västerkyrkan, Byggmästaregatan 21, Lund

Kostnad 250 kr (inkl. frukost, lunch och eftermiddagsfika).
Kontant betalning eller med swish sker på plats.

Anmälan senast den 10 oktober till sjukhuspastor Åsa Ram, asa.ram@svenskakyrkan.se


Helgr
etreat

Tid och plats

Fredag 24 maj kl. 17.30- söndag 26 maj kl. 14.00 - 2024
på Mor Cillas gård i Arild. 

Max 16 deltagare

Kostnad 1500:- för helpension (boende i enkelrum).

Anmälan senast den 10 maj till sjukhuspräst Jonas Persson: jonas.persson@svenskakyrkan.se

Kontant betalning (eller med swish) sker på plats. Välkommen!

 

Övernattningsretreat

Tid och plats

Torsdag 5 december kl. 14 till fredag 6 december kl. 14 - 2024 på Äspögården utanför Trelleborg.

Kostnad 1580:- för helpension (boende i enkelrum).

Anmälan senast den 1 november till sjukhuspräst Olof Bråliden:
olof.braliden@svenskakyrkan.se