Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Lund Besöksadress: Kiliansgatan 7, 22350 LUND Postadress: Box 1096, 22104 LUND Telefon:+46(46)718700 E-post till Svenska kyrkan i Lund

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Nytt från 2017: Samma begravningsavgift i hela landet

Från många olika avgifter till en och samma. Se vad det betyder för lundaborna.

I Sverige är begravningsverksamheten  statens ansvar. Och staten har gett Svenska kyrkan uppdraget att utföra begravningsverksamhet för alla medborgare, oberoende av i vilket trossamfund de är medlemmar eller om de inte alls är medlemmar.

Svenska kyrkan har uppdraget i hela landet med två undantag: I Stockholms och Tranås kommuner är det sedan över 100 år kommunen som är utförare.

Alla medborgare med beskattningsbar inkomst av tjänst betalar begravningsavgift. Fram till nu har begravningsavgiften varierat en hel del mellan olika orter, för att täcka de lokala kostnaderna. Efter ett riksdagsbeslut kommer Kammarkollegiet i fortsättningen att bestämma en och samma begravningsavgift för hela landet, samma nivå för alla från och med 2017. Det betyder att en del medborgare kommer att betala en lägre avgift och andra högre, när det nu blir en utjämning. Fortfarande kommer de med hög inkomst bidra med mer än de som inte tjänar så mycket eller inte har någon inkomst alls.

För lundaborna kommer begravningsavgiften ligga på ungefär samma nivå som tidigare. Den ökar marginellt från 24 öre per 100 kr i beskattningsbar inkomst till 24,6 öre.

För den lundabo som till exempel har en lön på 28.000 kr i månaden blir den nya begravningsavgiften från nästa år avrundat 66 kr per månad. En höjning jämfört med 2016 med 1:62 kr i månaden.

Det som begravningsavgiften i huvudsak används till är rätten till en gravplats i 25 år, vissa transporter av den döda, kremering för de som önskar, lokal för förvaring och visning av den döda, ett rum för begravningsceremoni utan religiösa symboler och gravsättning av kista eller urna. Allt detta har alla medborgare rätt till oberoende av inkomst.

För den kyrkliga verksamheten betalar medlemmar i Svenska kyrkan en kyrkoavgift som i Lund är 1 % av medlemmens kommunalt beskattningsbara inkomst. Av denna avgift går 0,97 % till Lunds pastorat och 0,03 % till Lunds stift. Ingen del av begravningsavgiften bekostar någon kyrklig verksamhet. Och inte tvärtom heller.

Läs mer om detaljerna

Svenska kyrkan om begravningsavgiften
https://www.svenskakyrkan.se/begravningsavgiften

Statliga kammarkollegiet om begravningsavgiften
http://www.kammarkollegiet.se/begravningsavgift-och-begravningsclearing/begravningsavgift