Slaget vid Lund

En av den europeiska historiens blodigaste slag utspelade sig i norra Lund. Vid Norra Nöbbelövs kyrka finns en minnessten. Här hittades en massgrav 1995.

SLAGET VID LUND

Svenska hären med Karl XI fanns uppe i trakterna av Kristianstad och led brist på proviant och utsattes ständigt för snapphanarnas gerilla-attacker. I andra änden av Skåne, hotades de belägrade svenskarna i Malmö. Vintern närmade sig och valet för den svenska hären stod mellan att dra sig ur Skåne eller anfalla.

11 november låg danska armèn i ett välförsett vinterläger vid Kävlingeåns södra strand. Svenska hären som av kyla, svält och sjukdomar förlorat nästan häften av sina män; låg norr om ån vid Lilla Harrie.

Den svenska hären är på runt 8000 man och den danska på 13000 man.

klockan 01.30  på natten den 4 december bröt svenska hären upp och vid femtiden på morgonen befann de sig bara några kilometer från det danska lägret. 

Kolla in inslaget från Tv4 med Dick Harrisson om "Slaget vid Lund"http://www.tv4play.se/program/sveriges-historia?video_id=1997978

Båda parter vill nå Lund och striderna böljar fram och tillbaka på mellan

Allhelgonabacken (ungefär där Allhelgonakyrkan står idag) och Vallkärra.

Slaget var så rörigt att ingen skildring av det kan skildra det enkelt och tydligt. Det var den sedvanliga helvetiska blandningen av sårades smärtskrin, klangen av stål mot stål, kanonsalvor som svepte in de moddiga fälten i rök.
Det här var också ett krig mellan två kungar som ledde varsin armè.Den danska leddes av Christian V. En del av den svenska hären under Karl XI jagar den danska förtruppen flera kilometer mot nord. Samtidigt pressas resten av den svenska hären så kraftigt, att danskarna tror att de segrat. Men sent på eftermiddagen kommer Karl XI trupp ner från sin långa utflykt och återtar initiativet och vinner slaget. På de leriga fälten ligger 3000 döda svenskar och 6500 döda danskar. Det är det blodigaste slaget någonsin på nordisk mark. De besvikna danskarna bränner ner Lund.

https://drive.google.com/file/d/0B9-doBOg2L1NTmczbXBSS3Vsd2M/view?fbclid=IwAR130zrtybo5EOhvlGRYeDG4igzLJtMrWOy5NOTghVEzJSW2z_mUFKzXi_4

 

 

Silvermynten

Lördagen den 12 april 2008 besökte den då 9 årige Alexander Granhof tillsammans med sin farfar Norra Nöbbelövs kyrka för att titta på massgraven från slaget vid Lund. När de sedan skulle gå ut på en åker i närheten hittade det silvermynt. Dessa mynt tog det till Riksantikvarieämbetet.

- Det blev full aktivitet på vårt kontor efter familjen Granhofs besök, säger Anders Löfgren, enhetschef på Riksantikvarieämbetet UV Syd. Redan dagen därpå var vi på plats med metalldetektorer för att lokalisera skattgömman.
Myntskatten hade lagts i två keramikkärl som placerats bredvid varandra i en mindre grop. Uppskattningsvis består den av över 7000 mynt, några mindre silverbitar och ett smycke.