Om oss

Bli medlem i Svenska kyrkan

Nästan alla som lever i Sverige kommer någon gång i sitt liv i kontakt med Svenska kyrkan. Det kan vara när livet känns som bräckligast eller absolut bäst – och allt däremellan. Oavsett när ska mötet med Svenska kyrkan lyfta, stärka och ge hopp. Kyrkan är en plats att vara stolt över. Du som medlem gör allt möjligt!

Norra Nöbbelövs kyrka

"På den folkrika skånska slättbygden ligger kyrkorna tätt." Endast runt kyrkan anas idag hur den gamla kyrkbyn före skiftena på 1800-talet såg ut.

Kyrkogårdsavdelningen

Hit vänder du dig med frågor om gravplatser, kyrkogårdar och Lunds två begravningskapell.

Så är vi organiserade

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka som styrs av folkvalda kyrkopolitiker tillsammans med biskopar, präster och diakoner.