Foto: Josefin Casteryd

Internationella gruppen

Internationella gruppen för dig som är intresserad av internationella frågor och fred och rättvisa i ljuset av tron!

Våren 2022 träffas vi i Nöbbelövsgården på utvalda onsdagar kl 19-21:

Föranmälan till Agneta Carlberg.

Nyakazimbi

Norra Nöbbelövs församling har en vänrelation med en församling i Tanzania - Nyakazimbi. Läs mer här.