Foto: Christin Nilsson

Gudstjänster

Välkommen till gudstjänst i Norra Nöbbelövs kyrka: middagsbön, kvällsmässa, söndagens högmässa. I vårt kalendarium ser du vilka gudstjänster som firas.