Foto: Magnus Aronson / IKON

Damkören 2545-an

En damkör för dig som har lite sångvana, men kanske är mitt i livet och inte har så mycket tid. Vi sjunger allt från pop-låtar till klassisk körrepertoar.

Vi övar ca 2-3 torsdagar i månaden, kl 18.45-20.

Vårterminen 2022 startar torsdag 13 januari.

För info och anmälan, kontakta Karin Werger.