Foto: Kennet Ruona

När livet känns svårt

Många av oss möter stunder då livet känns tungt. För dig som är patient eller närstående finns vi här för att lyssna eller bara var en stund tillsammans med dig.

Vi som arbetar här har utbildning i själavård och mångårig erfarenhet av samtal.

Vi har tystnadsplikt och för inga journaler.     

Du når oss alltid


Vi på Sjukhuskyrkan står i ständig beredskap för dig som är patient eller närstående. Be vårdpersonalen kontakta oss, via sjukhusets växel, dygnet runt alla dagar.    

Är ditt ärende mindre akut

Ring vår samtalsmottagning 046-17 27 82. Vi lyssnar av telefonsvararen varje dag. Du kan få tid för samtal samma vecka och det finns möjlighet att få en serie samtal.     

Till dig som mist någon närstående

Sjukhuskyrkan inbjuder till samtalsgrupper om sorg. Vi erbjuder olika former av grupper; en grupp för dig mitt i livet som mist din livskamrat, en grupp för dig, förälder, som mist ett litet nyfött barn eller ett barn i magen, och en grupp för dig som mist ett vuxet barn.