Foto: Kennet Ruona

När livet känns svårt

De flesta av oss upplever ibland att livet är svårt. För dig som är patient, närstående eller personal på sjukhuset finns vi i Sjukhuskyrkan tillgängliga för samtal.

Vi som arbetar i Sjukhuskyrkan har utbildning i själavård och mångårig erfarenhet av samtal.

Vi har tystnadsplikt och för inga journaler.     

Sjukhuskyrkans medarbetare har beredskap att möta dig som är patient eller närstående alla dagar - dygnet runt (under perioden 1 juli - 13 augusti begränsas beredskapen till kl 8-18 vardag och helg). 

Be vårdpersonalen kontakta oss via sjukhusets växel.  

Är ditt ärende mindre akut

Ring vår expedition 046-17 17 39. Vi lyssnar av telefonsvararen regelbundet. Du kan få tid för samtal inom några dagar och det finns möjlighet att få en serie samtal.     

Till dig som mist någon närstående

Sjukhuskyrkan inbjuder till samtalsgrupper om sorg. Vi erbjuder olika former av grupper; en grupp för dig mitt i livet som mist din livskamrat, en grupp för dig, förälder, som mist ett litet nyfött barn eller ett barn i magen, och en grupp för dig som mist ett vuxet barn.