Musik

Människor söker rum för bön och sång, de yttre och de inre rummen – anrop i vår tid. Oratorium är det samlande namnet för Svenska kyrkans gemensamma musiksatsningar i Lund. Flera gånger om året arrangerar Svenska kyrkan i Lund större konserter i Allhelgonakyrkan och i Domkyrkan.