Foto: Øyvind Lund /Ikon

Kyrkorådet och utskotten

Kyrkorådet är styrelse för Lunds pastorat, Svenska kyrkan i Lund. Ledamöterna i kyrkorådet är valda av kyrkofullmäktige. Under kyrkorådet finns utskott.

Kyrkorådet, 2022 - 2025

Ledamöter 

Kenneth Ferm (POSK), 2 vice ordf. 

Mats Leijman (POSK)

Maria Edholm (POSK)

Monica Molin (S), ordf. 

Joakim Twete (S)

Ann-Margreth Olsson (S)

Anna Wramby Nihlgård (ÖKA), 1 vice ordf.

Anneli Andersson (BA) 

John Lager (C) 

Kerstin Wimmer (ViSK)

Niclas Blåder, domprost

 

Ersättare

 1. Cecilia Åkesson (POSK) 
 2. Ylva Hedin Larsson (POSK)
 3. Lars-Mikael Adrian (S)
 4. Eric Hammarbro (S) 
 5. Klara Kursis (ÖKA)
 6. Karl Melin (BA)
 7. Mikael Theander (C)

Ersättarna inkallas i första hand i nämnd ordning inom respektive nomineringsgrupp för ledamot från samma grupp. I andra hand inkallas ersättare enligt följande ordning: 

 • (S) - (ÖKA), (C), (BA)
 • (ÖKA) - (S), (C), (BA)
 • (BA) - (C), (ÖKA), (S)
 • (C) - (BA), (S) och (ÖKA)
 • (ViSK) - (S), (ÖKA)
 • (POSK) - ersättare kallas in i den ordning ersättaren är invald, utan hänsyn till nomineringsgrupp. 

I tredje hand inkallas ersättare i den ordning ersättaren är invald utan hänsyn till nomineringsgrupp (denna princip gäller redan i andra hand för (POSK)). 

Kyrkorådets fastighetsutskott 2022 - 2025

Ledamöter

Kenneth Ferm (POSK), ordf.
Per Andersson (BA)
Lars-Roland Karlsson (S), vice ordf.
Ann Lidgren (ÖKA)

Niclas Blåder, domprost 

Ersättare

1. Bernt Borgestig (POSK)
2. Micael Bengtsson (POSK)
3. Lars Westerberg (S)
4. Eva S Olsson (S)

Kyrkorådets kyrkogårdsutskott 2022 - 2025

Ledamöter
Weine Wiqvist (POSK)
Eric Hammarbro (S), ordf.
Karl Melin (BA)
(C)

Niclas Blåder, domprost 

Ersättare

1. Micael Bengtsson (POSK)
2. Ullabell Ahl (S)                             
3. Mats Nilsson (S)

4. Nilla Bolding (ViSK)