Svenska kyrkan i Lund

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Lund Besöksadress: Kiliansgatan 7, 22350 LUND Postadress: Box 1096, 22104 LUND Telefon: +46(46)718700 E-post till Svenska kyrkan i Lund

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Kyrkorådet och utskotten

Kyrkorådet är styrelse för Lunds pastorat, Svenska kyrkan i Lund. Ledamöterna i kyrkorådet är valda av kyrkofullmäktige. Under kyrkorådet finns utskott.


Kyrkorådet

Ledamöter

 1. Jan Sternby (POSK)
 2. Cecilia Åkesson (POSK)
 3. Marchen Adebo (POSK) andre vice ordförande
 4. Maria Edholm (POSK)
 5. Anneli Andersson (BA) vice ordförande
 6. Elisabet Lindqvist (BA)
 7. Monica Molin (S)
 8. Lennart Prytz (S) ordförande
 9. Eric Hammarbro (S)
 10. Ann Wramby Nihlgård (ÖKA) 

Bo Sandahl, domprost

Ersättare

 1. Peter Löwegren (POSK)
 2. Jonas Eriksson (POKS)
 3. Mia Honeth (KV)
 4. Andreas Brodin (S)
 5. Ullabell Ahl (S)
 6. Emma Högberg (ÖKA)

Ersättarna inkallas i första hand i nämnd ordning inom varje nomineringsgrupp för ledamot från samma grupp och i andra hand i den ordning de blivit invalda.

Kyrkorådets fastighetsutskott

Ledamöter

Jan Sternby (POSK) ordförande
Sofia Otterbeck (POSK) vice ordförande
Jan-Eric Andersson (BA)
Lars-Roland Karlsson (S)
Anders Moqvist, församlingsherde

Ersättare

Kenneth Ferm (POSK)
Bengt Borgestig (POSK)
Jan Clarén (BA)
Erik Hammarbro (S)

 

Kyrkorådets kyrkogårdsutskott

Ledamöter
Ingegärd Persson (KV) vice ordförande
Rune Granqvist (S) ordförande
Weine Wiqvist (POSK)
Ullabell Ahl (S)
Bo Sandahl, domprost

Ersättare

Mats Leijman (POSK)
Bernt Borgestig (POSK)
Kjell Bergström (BA)
Jan Torsten Ahlstrand (S)