Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Lund Besöksadress: Kiliansgatan 7, 22350 LUND Postadress: Box 1096, 22104 LUND Telefon: +46(46)718700 E-post till Svenska kyrkan i Lund

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Kyrkorådet och utskotten

Kyrkorådet är styrelse för Lunds pastorat, Svenska kyrkan i Lund. Ledamöterna i kyrkorådet är valda av kyrkofullmäktige. Under kyrkorådet finns utskott.

Kyrkorådet, 2018-2021

Ledamöter

 1. Lennart Prytz - ordförande
 2. Anna Wramby Nihlgård - 1:e vice ordförande
 3. Mats Leijman  – 2:e vice ordförande
 4. Jan Sternby
 5. Samuel Körner Lilja 
 6. Cecilia Åkesson 
 7. Monica Molin
 8. Andreas Brodin
 9. John Lager
 10. Anneli Andersson

Bo Sandahl, domprost

Ersättare

 1. Jonas Eriksson 
 2. Maria Edholm 
 3. Ann-Margreth Olsson
 4. Eric Hammarbro
 5. David Liljedal
 6. Tomas Arvidsson
 7. Elise Nilsson

I första hand går ersättare in inom nomineringsgruppen i den ordning ersättaren är invald, i andra hand enligt följande ordning:

 • POSK - ÖKA
 • S - ÖKA, C, BA
 • BA - C, ÖKA, S
 • C - BA, S, ÖKA
 • ÖKA - S, C, BA

I tredje hand går ersättare in i den ordning ersättaren är invald utan hänsyn till nomineringsgrupp.

Kyrkorådets fastighetsutskott 2014-2017

Ledamöter

Jan Sternby (POSK) ordförande
Sofia Otterbeck (POSK) vice ordförande
Jan-Eric Andersson (BA)
Lars-Roland Karlsson (S)
Anders Moqvist, församlingsherde

Ersättare

Kenneth Ferm (POSK)
Bengt Borgestig (POSK)
Jan Clarén (BA)
Erik Hammarbro (S)

 

Kyrkorådets kyrkogårdsutskott 2014-2017

Ledamöter
Ingegärd Persson (KV) vice ordförande
Rune Granqvist (S) ordförande
Weine Wiqvist (POSK)
Ullabell Ahl (S)
Bo Sandahl, domprost

Ersättare

Mats Leijman (POSK)
Bernt Borgestig (POSK)
Kjell Bergström (BA)
Jan Torsten Ahlstrand (S)