Kyrkofullmäktige - ledamöter och sammanträden

Kyrkofullmäktige är högsta beslutande organ för Lunds pastorat, Svenska kyrkan i Lund. Ledamöter och ersättare väljs i kyrkoval vart fjärde år. Domprosten deltar i kyrkofullmäktiges sammanträden, men inte i besluten.

Kungörelser

med föredragningslista

Bilagor till kyrkofullmäktiges sammanträde den 14 december 2021 hittar du här:

Bilaga 12

Bilaga 21

Bilaga 22

 

 

Bilagor till kyrkofullmäktiges sammanträde den 18 november 2021 hittar du här:

Bilaga 4a

Bilaga 4b

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Bilaga 9

Bilaga 10

Bilaga 11

Bilaga 11a

Bilaga 12

 

Bilagor till kyrkofullmäktiges sammanträde den 13 september 2021 hittar du här:

Bilaga 8

Bilaga 9

Bilaga 10

 

Bilagor till kyrkofullmäktiges sammanträde den 10 november 2020 hittar du här:

Bilaga 7.

Bilaga 8.

Bilaga 9.

Bilaga 10.

Bilaga 11.

Bilaga 12. 

Kyrkofullmäktige för Lunds pastorat

I Lund samverkar sju församlingar i ett pastorat. Kyrkofullmäktige är det högsta beslutande organet i pastoratet.

I kyrkofullmäktige ingår ledamöter och ersättare som röstats fram i kyrkovalet av de röstberättigade i församlingarna. Kyrkofullmäktiges sammanträden är offentliga.

Sammanträden 2022

 • 15 februari 
 • 26 april
 • 17 maj - Bokslut 
 • 15 november - Verksamhetsplan och Budget  
 • 6 december 

Kyrkofullmäktige sammanträder kl. 18:30 och dess möten är offentliga.

Nyvalda kyrkofullmäktige för mandatperioden 2022 - 2025 sammanträdde den 14 december kl. 18.30 i Hörsalen, Domkyrkoforum. 

Ledamöter, 2022 - 2025 

 • Cecilia Åkesson, ordförande (POSK)
 • Christoffer Stenström, förste vice ordförande (BA)
 • Klara Kursis, andre vice ordförande (ÖKA)
 • Monica Molin (S)
 • Ullabell Ahl (S)
 • Joakim Twete (S)
 • Ann-Margreth Olsson (S) 
 • Lars-Rolands Karlsson (S) 
 • Edvina Palmcrantz (S) 
 • Lars-Mikael Adrian (S) 
 • Helena Charchafche (S) 
 • Anneli Andersson (BA)
 • Karl Melin (BA) 
 • Karin Mattson (C)
 • John Lager (C)
 • Ingbritt Gustafsson (C)
 • Mikael Löwegren (FK)
 • Samuel Flyman (FK)
 • Maria Edholm (POSK)
 • Mats Leijman (POSK)
 • Ylva Hedin Larsson (POSK)
 • Jan Sternby (POSK)
 • Kenneth B Ferm (POSK)
 • Nils Gårder (POSK)
 • Samuel Körner Lilja (POSK)
 • Marita Jönsson (POSK)
 • Jonas Eriksson (POSK)
 • Kristina Tyrberg (ViSK)
 • Nilla Bolding (ViSK)
 • Ann-Charlotte Miller (ViSK)
 • Anna Wramby Nihlgård (ÖKA)
 • Joakim Månsson Bengtsson (ÖKA) 
 • Elise Solberg (ÖKA) 

Ersättare

Ersättarna kallas in till tjänstgöring i nämnd ordning inom varje nomineringsgrupp.

Arbetarepartiet - Socialdemokraterna (S)

 1. Lars Westerberg
 2. Andreas Brodin
 3. Eva S Olsson
 4. Mats Nilsson   

Borgerligt alternativ (BA)

 1. Ulla-Britt Ströman
 2. Markus Benner Lundqvist 

Centerpartiet (C)

 1. David Liljedal
 2. Anders Ebbesson 

Frimodig kyrka (FK)

 1. Sofia Högstrand 
 2. Johan Lundberg 

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK)

 1. John Sunnqvist  
 2. Per Runeson
 3. Elisabet Bexell
 4. Mats Berg
 5. Bernt Borgestig 

ÖPPEN KYRKA - en kyrka för alla (ÖKA)

 1. Patrik Andersen 
 2. Martin Wallén  

KYRKOFULLMÄKTIGES VALBEREDNING 2022 - 2025 

LEDAMÖTER

 1. Maria Edholm (POSK), ordf. 
 2. Lars-Mikael Adrian, vice ordf. 
 3. Anna Wramby Nihlgård (ÖKA)
 4. Ulla-Britt Ströman (BA)
 5. John Lager (C) 
 6. Ann-Charlotte Miller (ViSK)
 7. Samuel Flyman (FK)

 

ERSÄTTARE

 1. Samuel Körner Lilja (POSK)
 2. Lars-Mikael Adrian (S) 
 3. Klara Kursis (ÖKA)
 4. Markus Benner Lundqvist (BA)
 5. Karin Mattson (C)
 6. Nilla Bolding (ViSK)
 7. Mikael Löwegren (FK)