Svenska kyrkan i Lund

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Lund Besöksadress: Kiliansgatan 7, 22350 LUND Postadress: Box 1096, 22104 LUND Telefon: +46(46)718700 E-post till Svenska kyrkan i Lund

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Kyrkofullmäktige - ledamöter och sammanträden

Kyrkofullmäktige är högsta beslutande organ för Lunds pastorat, Svenska kyrkan i Lund. Ledamöter och ersättare väljs i kyrkoval vart fjärde år. Nästa kyrkoval hålls i september 2017. Domprosten deltar i kyrkofullmäktiges sammanträden, men inte i besluten.


Kyrkofullmäktige för Lunds pastorat

I Lund samverkar sju församlingar i ett pastorat. Kyrkofullmäktige är det högsta beslutande organet i pastoratet.

I kyrkofullmäktige ingår ledamöter och ersättare som röstats fram i kyrkovalet av de röstberättigade i församlingarna. Kyrkofullmäktiges sammanträden är offentliga.

Sammanträden 2017

Kyrkofullmäktige sammanträder kl. 18:30 och dess möten är offentliga.

Ledamöter

Bo Ahrén, ordförande (POSK)
Peter Fransson (S), förste vice ordförande (S)
Mia Honeth, andre vice ordförande (KV)
Marchen Adébo (POSK)
Ullabell Ahl (S)
Anneli Andersson (BA)
Jan Eric Andersson (BA)
Bernt Borgestig (POSK)
Lisa Buratti (POSK)
Jan Clarén (BA)
Berit Dahlbäck (BA)
Maria Edholm (POSK)
Jonas Eriksson (POSK)
Rune Granqvist (S)
Jan Torsten Ahlstrand (S)
Thomas Hermansson (FK)
Emma Högberg (ÖKA)
Lars-Roland Karlsson (S)
Mats Leijman (POSK)
Elisabet Lindqvist (BA)
Kia Lyster (FK) 
Peter Löwegren (POSK)
Monica Molin (S)
Anna Christina Wramby Nihlgård (ÖKA)
Tobias Nord (S)
Lennart Prytz (S)
Eva Queckfeldt (POSK)
Jan Sternby (POSK)
Walter Übelacker (POSK)
Cecilia Åkesson (POSK)
Ulla-Britt Stéen (S)
Ann-Sofi Severinsson (S)

Ersättare

Ersättarna kallas in till tjänstgöring i nämnd ordning inom varje nomineringsgrupp.

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK)

1. Kenneth Ferm
2. Åke Månsson
3. Elisabet Bexell
4. Weine Wiqvist
5.  Fredrik Önnerfors
6.  Sofia Otterbeck

Arbetarepartiet Socialdemokraterna (S)
1. Mats Lindén
2. Margoth Wahlström
3. Laurent Lawson
4. Michael Cervin
5. Margaretha Kristensson

Borgerligt alternativ i Svenska kyrkan (BA)
1. Kjell Bergström
2. Laila Gribel

Frimodig Kyrka (FK)
1. Samuel Estenlund
2. Mats Risberg

Kyrkans väl - borgerlig samverkan i Lunds pastorat (KV)
1. Ylva Bolin
2. Ingegärd Persson 

Kyrkofullmäktiges handlingar

Kyrkofullmäktiges handlingar är offentliga. Både det som skickas ut till ledamöterna och protokollet. Hitta handlingarna här