Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Lund Besöksadress: Kiliansgatan 7, 22350 LUND Postadress: Box 1096, 22104 LUND Telefon:+46(46)718700 E-post till Svenska kyrkan i Lund

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Kyrkofullmäktige - ledamöter och sammanträden

Kyrkofullmäktige är högsta beslutande organ för Lunds pastorat, Svenska kyrkan i Lund. Ledamöter och ersättare väljs i kyrkoval vart fjärde år. Domprosten deltar i kyrkofullmäktiges sammanträden, men inte i besluten.

Kyrkofullmäktige för Lunds pastorat

I Lund samverkar sju församlingar i ett pastorat. Kyrkofullmäktige är det högsta beslutande organet i pastoratet.

I kyrkofullmäktige ingår ledamöter och ersättare som röstats fram i kyrkovalet av de röstberättigade i församlingarna. Kyrkofullmäktiges sammanträden är offentliga.

Sammanträden 2018

 • 15 maj - Verksamhetsberättelse med bokslut för 2017
 • 16 oktober - Verksamhetsplan med budget för 2019
 • 4 december

Kyrkofullmäktige sammanträder kl. 18:30 och dess möten är offentliga.

Ledamöter, 2018-2021

 • Jan Sternby, ordförande (POSK)
 • Peter Fransson, förste vice ordförande (S)
 • Magnus Ekblad, andre vice ordförande (BA)
 • Mats Leijman (POSK)
 • Marchen Adébo (POSK)
 • Samuel Körner Lilja (POSK)
 • Maria Edholm (POSK)
 • Nils Gårder (POSK)
 • Ylva Hedin Larsson (POSK)
 • Cecilia Åkesson (POSK)
 • Mattias Nowak (POSK)
 • Jonas Eriksson (POSK)
 • Mats Berg (POSK)
 • Kenneth B Ferm (POSK)
 • Monica Molin (S)
 • Lennart Prytz (S)
 • Andreas Brodin (S)
 • Ullabell Ahl (S)
 • Rune Granqvist (S)
 • Ann-Margreth Olsson (S)
 • Linda Andersson (S)
 • Lars-Roland Karlsson (S)
 • Anneli Andersson (BA)
 • Tomas Arvidsson (BA)
 • David Liljedal (C)
 • Per Johnsson (C)
 • John Lager (C)
 • Emil Lockman-Lundgren  (FK)
 • Anna Wramby Nihlgård (ÖKA)
 • Elise Solberg (ÖKA)
 • Klara Kursis (ÖKA)
 • Olof Carlgren (ÖKA)
 • Sven Björnsson (SD)
 • Thomas Hermansson (FK)
 • Richard Nilsson (SD)

Ersättare

Ersättarna kallas in till tjänstgöring i nämnd ordning inom varje nomineringsgrupp.

Partipolistiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK)

 1. Eva Queckfeldt
 2. Marita Jönsson
 3. Elisabet Bexell
 4. Bernt Borgestig
 5. Mattias Alveteg
 6. Peter Löwegren

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)

 1. Margot Wahlström
 2. Jan Torsten Ahlstrand
 3. Eva S Olsson
 4. Lars Westerberg
 5. Jeanette Olsson 

Borgerligt alternativ (BA)

 1. Ulla-Britt Ströman
 2. Sven Hansson

Centerpartiet (C)

 1. Ingbritt Gustafsson
 2. Anders Hallin

Frimodig kyrka (FK)

 1. Hanna Kylefalk
 2. Samuel Flyman

Sverigedemokraterna (SD)

 1. Robert Berg

Öppen kyrka - en kyrka för alla (ÖKA)

 1. Ann Lidgren