Kör och musik

Sång och musik är en stor del av kyrkans liv. Våra gudstjänster är fyllda med musik och det finns en mångfald av körer och musikgrupper i församlingarna.

Musik har en helande kraft och när vi sjunger tillsammans blir det friskvård. Även i barn- och familjeverksamheterna är musiken ett viktigt verktyg. 
Kyrkans musik kan du ta del av på många sätt, som åhörare eller som aktiv. 

Varje år ger vi hundratals konserter i Lunds kyrkor, varav de flesta är gratis. I kalendariet på första sidan ser du vad som är aktuellt. 

I en del gudstjänster medverkar frivilliga med sång eller instrument och kyrkokörerna medverkar också regelbundet i mässorna. Kyrkans körer är alltid gratis och du kan hitta körer med olika typer av repertoarer så som klassisk kyrkomusik, gospel och mycket annat. 

Under Kontakta oss i menyn hittar du Lunds församlingar. Här kan du se vad de olika församlingarna har att erbjuda.