Klimatvandra i Lund

100 dagar ska ska klimatvandringen från Vadstena till Glasgow pågå. I augusti passerar manifestationen Lund.

Pilgrim's Walk for Future är en gigantisk manifestation på nästan 200 mil där alla kan delta. I 100 dagar pilgrimsvandrar människor genom Sverige, Danmark, Tyskland, Nederländerna och Storbritannien. Färden över vattnet kommer ske med segelbåt. På vägen passerar de Lund.

- Klimatvandringen är både en möjlighet att fundera på vår egen omställning till ett liv präglat av inre och yttre hållbarhet OCH ett sätt att påminna andra om att vi behöver möta klimatkrisens utmaningar här och nu tillsammans, säger Magnus Malmgren, pilgrimspräst på Pilgrimscentrum Liberiet i Lund.

Projektet sker i samarbete med Växjö och Lunds stift och är en del av Svenska kyrkans nationella färdplan för klimatet. Planen är att vandringen ska starta i Vadstena under sommaren 2021 och vara framme i Glasgow lagom till klimatmötet i 1-12 november 2021.

När vandringen når Lund är tanken att det ska ske olika event. Utställningar, mässor, dans på domkyrkoplatsen med mera. Men med tanke på pandemin kan programmet komma att ändras med kort varsel.

Hur går en pilgrimsvandring till?
Att pilgrimsvandra är att lägga allt åt sidan och ge sig iväg på ett äventyr, som många gånger blir starten på ett nytt kapitel i livet. Frihetskänslan och enkelheten får ofta oro och ångest att stilla sig. Som alltid vid pilgrimsvandringar kommer berättelser och vittnesmål längs vägen att delas mellan dem som vandrar tillsammans med och med dem som möter längs vägen.

Vandringen är öppen för alla, oavsett livsåskådning. Mångfalden av människor med, eller utan, olika övertygelser bidrar till helheten. För dig som önskar erbjuds dagliga böner och stunder av stillhet, meditation och vila. Vissa sträckor kommer vara anpassade för barnfamiljer och för dig med funktionsvariation.

Vill du veta mer?
Klicka in på pilgrimsvagen.se eller walkforfuture.se för mer information och om hur du anmäler dig.