Foto: Frida Abenius

Vuxen i Helgeand

Helgeand vill vara en mötesplats för vuxna där allt från vädret till rättfärdiggörelse genom tron allena kan diskuteras. Vi vill skapa rum där människor ges utrymme att vara sig själva och där inga frågor är för dumma att ställas.

Läsecirklar

Tycker du om att läsa? Våra läsecirklar är för dig som både tycker om att läsa och att diskutera böckers innehåll med andra intresserade. Kanske är du själv intresserad av att starta en cirkel? Kontakta oss i så fall!

Gudstjänstgrupper

Varje söndag förbereds av en gudstjänstgrupp. Gruppen träffas tillsammans med präst på tisdagskvällen i veckan före den söndag man tjänstgör.

Trivselgruppen i Helgeand

Välkommen till trivselgruppen i Helgeand!