Foto: Magnus Aronsson/IKON

Vandring och bön

Fredagar kl. 14:00 med samling på kyrkotorget.

Vår Vandring och bön på fredagar kl 14 fortsätter under sommaren. Det kan bli något uppehåll så håll utkik på anslagstavlan och på hemsidan för aktuell information. Vandrarna möts upp på kyrkotorget kl 14 och promenerar cirka 1,5 timma med paus två gånger för bön. En tredjedel av sträckan sker i tystnad. Vandringen avslutas med fika till självkostnadspris och samtal antingen utomhus på torget eller inne i församlingsgården. 

Nya vandrare välkomnas. Ingen föranmälan behövs. 

För frågor kontakta församlingens diakon Anne Ekberg eller ring till expeditionens växel på telefon 046-71 88 03.