Tro och liv i samtal

Är du nyfiken på tro och liv, eller skulle du vilja konfirmeras som vuxen?

Du som är vuxen och vill gå i en konfirmandgrupp är välkommen till Helgeandsgården varannan söndag innan högmässan, kl. 09:00-11:00, med start 1/3 2020.

Vi kommer att prata om tro och liv.