Svenska kyrkan i utlandet

Svenska kyrkan i utlandet är ett andligt hem på drygt 40 platser runt om i världen. Gudstjänst firas på ytterligare hundra platser.

Svenska kyrkans församlingar utomlands får ungefär 800 000 besök varje år. Vi finns där svenskar turistar, arbetar och bor. Här finns personal som är kris- och katastrofutbildade och vi ger stöd till de som befinner sig långt hemifrån och inte har något socialt skyddsnät. Sjukhusbesök, fängelsebesök och själavård är en stor del av den dagliga verksamheten. 

Helgeands församling har ett SKUT-ombud i SKUT-rådet i Lunds stift. Vill du veta mer om Svenska kyrkan i utlandet? Ska du åka utomlands och vill besöka oss eller engagera dig? Läs mer här!

Kontaktperson i Helgeands församling: SKUT-ombud robert.lovdahl@hotmail.se.

30 sekunder i helvetet gav mig en månad av kärlek. När jag hade blivit rånad i Kuala Lumpur erbjöd sig prästen i Svenska kyrkan i Singapore att komma och hämta mig. På plats där tog han och övrig personal emot mig och bara gav och gav. Det var en så äkta riktig kärlek. Det var faktiskt värt att bli rånad.

Emelie Henriksson, 22 år