Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkans präster, pastor och diakon är till för dig som vill ha någon att tala med - någon som lyssnar.

Vi finns för dig som är patient, anhörig eller vårdpersonal.

Du når oss dygnet runt via sjukhusets växel 046-17 10 00 årets alla dagar.