Rättvisemärkt och hållbar utveckling

I vår församling vill vi betona vikten av att ha ett etiskt perspektiv på vår konsumtion likaväl som att värna om klimat och miljö. Helgeand är sedan 2009 med i Kyrka för Fairtrade.

Fairtrade är en oberoende certfiering som skapar förutsättningar för odlare och anställda i utvecklingsländer att förbättra sin arbets- och levnadsvillkor. I församlingsarbetet innebär detta bland annat att vi alltid väljer rättvisemärkt kaffe och te, att andra livsmedelsprodukter i högtsta möjliga mån är rättvisemärkta och att vi prioriterar rättvisemärkta gåvor.

Det är vårt uppdrag att värna om skapelsen och se vårt ansvar i det lilla likaväl som i de stora sammanhangen. 

Om du tycker detta är både riktigt och viktigt och känner att du vill vara med och göra skillnad är du välkommen till vårt internationella forum. Vi fortbildar oss och sprider information samt deltar i olika projekt. Vi behöver varandra och vi behöver dig!

Kontakt:

evagunilla.svederberg@gmail.com, 0702-36 91 80

helgeandsforsamling@svenskakyrkan.se, 046-71 88 03