Passionsmusik

Här kan du finna årets passionsmusik!

Måndag 11 april
19:00 Passionsmusik ”Fader förlåt dem”
Helgeandskören
Jens Rosenkvist, präst
Johan Wikström, läsning
Larsåke Sjöstedt, körledare

Tisdag 12 april
19:00 Passionsmusik ”Kontemplativ gospel”
Helgeands gospelkör
Anne Ekberg, diakon
David Henningsson, piano
Bo Riborg, bas
Annica Forssell, körledare

Onsdag 13 april
19:00 Passionsmusik ”Stabat Mater” av Martin Runborg
Jubilatekören
Angelica Kilander, präst
Anna Torstensson, callo
Albina Veisland, piano
Larsåke Sjöstedt, körledare