Foto: Frida Abenius

När ringer kyrkklockorna?

Ibland undrar man varför klockorna i kyrkan ringer. Här är en kort sammanfattning om kyrkklockornas funktion.

I Helgeandskyrkan har vi tre kyrkklockor och ett klockspel. De tre klockorna kallas för ”Glädjens ande”, ”Sanningens ande och ”Kraftens ande”. 
Klockornas speltid är bestämd på pastoralnivå.

Klockspelet består av 20 klockor som sitter på södra väggen, och dess melodier har överförts till spelverket av Petit och Frantsen i Holland.

På söndagar innan huvudgudstjänsten ringer
10.30 (Glädjens ande)
10.45 (Sanningens ande)
11.00 (alla tre klockorna)

Vid tacksägelse över en avliden ringer även Kraftens ande under gudstjänsten.

På tisdagar innan morgonmässan ringer
8.30 (Glädjens ande)

På onsdagar innan kvällsmässan ringer
20.30 (Glädjens ande)

För en avliden ringer Kraftens ande under tio minuter, kl 11.50 på torsdagen efter dödsfallet.

Klockspelet är för tillfället taget ur drift.