Foto: Daniel Lönnbäck, IKON

Musik, konserter och körer

Här kan du läsa mer om de olika musikverksamheterna i Helgeands församling

Lördagsmusik i Helgeandskyrkan

Varje lördag under terminstid bjuder vi in till en stunds musik i kyrkan kl.17:00. Den framförs av både inbjudna gäster, våra egna musiker och olika körer. Det är alltid fritt inträde och vi tar upp frivillig kollekt till vår musikverksamhet.

Kör och musik

Musikens helande kraft är stor. Musiken genomsyrar våra gudstjänster framförallt i församlingens lovsång med hjälp av körer, försångare, instrumentalister och organister.