Foto: Alex&Martin / IKON

Mötesplatser i Helgeand

Helgeands församling vill vara en öppen gemenskap där var och en kan bli sedd och känna sig delaktig!

Vår församlingsgård erbjuder mötesplatser som vänder sig till människor i olika faser i livet.

Du är välkommen in till oss för att hitta just din plats!

Kyrkkaffe

Varje söndag efter högmässan

Trivselgruppen i Helgeand

Avsluta veckan i gemenskap över samtal och fika.

Läsecirkel på engelska

Helgeands läsecirkel på engelska träffas på måndagar kl. 16.00 i församlingshemmet. Terminens första tillfälle är den 13 januari.

Mitt i veckan

Onsdagar kl 16.30-18.30. Gudstjänst, pyssel, musik och gemensam måltid. Välkommen!

Öppet hus

Öppet Hus har flyttat till onsdagar och är nu en del av Mitt i Veckan!