Foto: Kennet Ruona

Lördagsmusik i Helgeandskyrkan

Varje lördag under terminstid bjuder vi in till en stunds musik i kyrkan kl.17:00. Den framförs av både inbjudna gäster, våra egna musiker och olika körer. Det är alltid fritt inträde och vi tar upp frivillig kollekt till vår musikverksamhet.