Konfirmation i Helgeand

Lägerfria gruppen

Lägerfria gruppen är ett konfirmationsalternativ med mycket gemenskap men utan övernattningar. Vi har dagläger vid två tillfällen då vi sover hemma i våra egna sängar. Dagarna fylls med aktiviteter i Helgeandsgården och utflykter i Lundaområdet. Vi pratar och tänker tillsammans om liv & död, tro & tvivel, kärlek & ensamhet, ont & gott, gudstjänst och Bibelns berättelser. 


Plats: Helgeandsgården samt andra platser i Lund för aktiviteter
Startdatum: 17 september 2023 med föräldramöte

Träffar en söndag i månaden samt dagläger v.1 och 24-28/3 2024. Några kvällar kan förekomma i samband med lägerdagarna.
Antal platser: 15 
Konfirmationsdag: 1 april 2024 (annandag påsk)
Kostnad: Ingen kostnad

För mer information kontakta: annica.forssell@svenskakyrkan.se, församlingspedagog, tel: 046-71 87 56.

Tro och liv i samtal

Är du nyfiken på tro och liv, eller skulle du vilja konfirmeras som vuxen?

Konfirmation

Vill du träffas i en konfirmandgrupp på vardagskvällar under terminen? Eller åker du hellre med på ett längre sommarläger? Med Svenska kyrkan i Lund finns det flera olika vägar till konfirmation, så att du kan välja den väg som passar dig bäst.