Foto: Albin Hillert

Kollektändamål

Här kan du se de olika mottagarna för kollekterna under 2024

Helgeands församlings swhishnummer för kollekt: 123 174 71 87
Det går bra att donera till söndagens kollekt fram till onsdag. Efter onsdag går kollekten till kommande söndags insamling. 

F=Kollekt bestämd av församlingsrådet i Helgeand (fylls i efter hand under året)
S=Kollekt bestämd av Lunds stift
R=Kollekt bestämd av kyrkostyrelsen (riksnivå)

Juli
7 Sjätte söndagen efter trefaldighet - Ahope barnhem, Etiopien (F)
14 Kristi förklarings dag - SKUT (R)
21 Åttonde söndagen efter trefaldighet - Talita (F)
28 Nionde söndagen efter trefaldighet - Svenska Jerusalemsföreningen (F)

Augusti
4 Tionde söndagen efter trefaldighet - Act Svenska kyrkan (R)
11 Elfte söndagen efter trefaldighet - Hela människan (R)
18 Tolfte söndagen efter trefaldighet - Kvinnorprojektet i Myanmar (F)
25 Trettonde söndagen efter trefaldighet - Diakoniinstitutionerna

September
1 Fjortonde söndagen efter trefaldighet - Ekumenisk kollekt, Kyrkornas världsråd (R)
8 Femtonde söndagen efter trefaldighet - Stiftsgården Åkersberg (F)
15 Sextonde söndagen efter trefaldighet - Diakoniarb. Svenska Gustafskyrkan i Köpenhamn (F)
22 Sjuttonde söndagen efter trefaldighet - Kvinnor i Svenska kyrkan i Lunds stift (25%), Syföreningarna i Lunds stift (25%), Svenska kyrkans lekmannaförbund i Lunds stift (S)
29 Den helige Mikaels dag - Svenska kyrkan i utlandet (start insamlingsperiod)

Oktober
6 Nittonde söndagen efter trefaldighet - Världens barn (F)
13 Tacksägelsedagen - Sveriges Kyrkosångsförbund (R)
20 Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet - Asylrättscentrum (R)
27 Tjugoandra söndagen efter trefaldighet - Svenska soldathemsförbundet (50%) S:t Lukas i Skåne (50%) (S)

November
2 Alla helgons dag - Svenska kyrkan i utlandet (R)
3 Söndag efter Alla helgons dag- (F) 
10 Tjugofjärde söndagen efter trefaldighet -  (F)  
17 Söndag före Domssöndagen - Act Svenska kyrkan (R)
24 Domssöndagen - (F)

December
1 Första söndagen i advent - Act Svenska kyrkan (start julkampanj) (R)
8 Andra söndagen i advent - Svenska Kyrkans Unga (R)
15 Tredje söndagen i advent - Lunds stifts flyktingkollekt  (S)
22 Fjärde söndagen i advent och julafton - (F)  
24 Julnatten - (F) 
26 Annandag jul - Act Svenska kyrkan (del av julkampanj) (R)
29 Söndagen efter jul - (F)