Foto: Albin Hillert

Kollektändamål

Här kan du se de olika mottagarna för kollekterna under 2023

Helgeands församlings swhishnummer för kollekt: 123 174 71 87
Det går bra att donera till söndagens kollekt fram till onsdag. Efter onsdag går kollekten till kommande söndags insamling. 

F=Kollekt bestämd av församlingsrådet i Helgeand (fylls i efter hand under året)
S=Kollekt bestämd av Lunds stift
R=Kollekt bestämd av kyrkostyrelsen (riksnivå)

Januari
1 Nyårsdagen - AHOPE, barnhemmet i Etiopien (F)
6 Trettondedag jul - Act Svenska kyrkan (R)
8 Första söndagen efter trettondedagen - Diakonin i Svenska Gustafskyrkan, Köpenhamn
15 Andra söndagen efter trettondedagen - Kvinnoprojektet Karen Women Empowerment Group ”KWEG” i Mayanmar (F)
22 Tredje söndagen efter trettondedagen - Svenska Bibelsällskapet (R)
29 Fjärde söndagen efter trettondedagen - Svenska Kyrkans Unga (R)

Februari
5 Kyndelsmässodagen - Kyrkosångsförbundet i Lunds stift (S)
12 Sexagesima - AKUT, nödrop från ACT Svenska kyrkan med anledning av jordbävningarna i Mellanöstern (F)
19 Fastlagssöndagen - Act Svenska Kyrkan (start fastekampanj) (R)
22 Askonsdagen - Coloboratie Lund Maxenu (F)
26 Första söndagen i fastan - Furuboda folkhögskola (50%) och Hela Människan Malmö (50%) (S)

Mars
5 Andra söndagen i fastan - Musikverksamheten i Helgeands församling (F)
12 Tredje söndagen i fastan - Act Svenska Kyrkan (fastekampanjen) (R)
19 Midfastosöndagen - Svenska Jerusalemföreningen (F)
26 Jungfru Marie bebådelsedag - Svenska Kyrkans Unga 50%, Sveriges Kyrkosångsförbund 50% (R)

April
2 Palmsöndagen - Act Svenska Kyrkan (R)
6 Skärtorsdag - Barnverksamheten i Helgeand (F)
9 Påskdagen - Ahope barnhem, Etiopien (F)
10 Annandag påsk - Act Svenska Kyrkan (R)
16 Andra söndagen i påsktiden - Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift (S)
23 Tredje söndagen i påsktiden - Evengeliska Fosterlandsstiftelsen (EFS) (R)
30 Fjärde söndagen i påsktiden - Talita (F)

Maj
7 Femte söndagen i påsktiden - Sveriges kristna råd (R)
14 Bönsöndagen - Killans Bönegård (S)
18 Kristi Himmelsfärds dag - Svenska Kyrkans Unga 50%, SALT, barn och unga i EFS 50% (R)
21 Söndag för pingst - Act Svenska kyrkan (R)
28 Pingstdagen - LUI-stiftet i Sydsudan (S)
29 Annandag pingst - sammanlyst gudstjänst, Lunds pastorat

Juni
4 Heliga Trefaldighets dag - Act Svenska kyrkan (R)
11 Första söndagen efter trefaldighet - Stiftsgården Södra Hoka (S)
18 Andra söndagen efter trefaldighet - diakoniarbetet, Gustafskyrkan i Köpenhamn (F)
25 Den Helige Johannes Döparens dag - diakoniarbetet, Gustafskyrkan i Köpenhamn (F)

Juli
2 Fjärde söndagen efter trefaldighet - Act Svenska kyrkan (R)
9 Apostladagen - Den gode herdens skola, Svenska Jerusalemsföreningen (F)
16 Sjätte söndagen efter trefaldighet - Kvinnoprojektet i Myanmar (F)
23 Kristi förklarings dag - Svenska kyrkan i utlandet (R)
30 Åttonde söndagen efter trefaldighet - Ahope barnhem i Etiopien (F)

Augusti
6 Nionde söndagen efter trefaldighet - Act Svenska kyrkan (R)
13 Tionde söndagen efter trefaldighet - Talita (F)
20 Elfte söndagen efter trefaldighet - Hela Människan (R)
27 Tolfte söndagen efter trefaldighet - Kvinnor i Svenska kyrkan i Lunds stift (25%), Syföreningarna i Lunds stift 25%, Svenska kyrkans lekmannaförbund i Lunds stift 50% (S)

September
3 Trettonde söndagen efter trefaldighet - Diakoniinstitutionerna (R)
10 Fjortonde söndagen efter trefaldighet - Ekumenisk riskkollekt (Europeiska kyrkokonferensen) (R)
17 Femtonde söndagen efter trefaldighet - Stiftsgården Åkersberg (S)
24 Sextonde söndagen efter trefaldighet - diakoniarbetet, Gustafskyrkan i Köpenhamn (F)

Oktober
1 Den Helige Mikales dag - Svenska kyrkan i utlandet (R)
8 Tacksägelsedagen - Sveriges Kyrkosångsförbund (R)
15 Nittonde söndagen efter trefaldighet - Världens Barn (F)
20 Tjugonde söndagen efter trefaldighet - Asylrättscentrum (R)
29 Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet - Lunds stifts flyktingkollekt (S)

November
4 Alla helgons dag - Svenska kyrkan i utlandet (R)
5 Söndag efter Alla helgons dag- (F)
12 Tjugotredje söndagen efter trefaldighet -  (F)
19 Söndag före Domssöndagen - Act Svenska kyrkan (R)
26 Domssöndagen - Svenska Soldathemsförbundet 50% S:t Lukasföreningarna i Skåne 50% (S)

December
3 Första söndagen i advent - Act Svenska kyrkan (start julkampanj) (R)
10 Andra söndagen i advent - Svenska Kyrkans Unga (R)
17 Tredje söndagen i advent - Act Svenska kyrkan  (R)
24 Fjärde söndagen i advent och julafton - (F)
25 Juldagen - (F)
26 Annandag jul - Act Svenska kyrkan (del av julkampanj) (R)
31 Söndagen efter jul - (F)