Du behövs!

I Helgeands församling utgör de ideella stommen i gudstjänstlivet. Delaktighet är vårt ledord och tillsammans utformar vi gudstjänsterna.

När vi firar mässa tillsammans är vi många som är deltaktiga, en del gör mycket och en del gör lite. Hos oss vill vi att var och en ska hitta sin egen plats och kunna tas i bruk på sina egna villkor.

Är du nyfiken på våra gudstjänster? Skulle du vilja ha en egen uppgift? Regelbundet eller bara någon gång ibland? Tveka inte att kontakta oss! Vi är många som välkomnar dig i vår gemenskap.   

I Gudstjänstgrupperna kan var och en tas i bruk, vara delaktig och växa i tro och ansvar.

Ur Svenska kyrkans i Lund församlingsinstruktion