Foto: Jesper Wahlström/IKON

Dop

Genom hela kyrkans historia har dopet varit den synliga bekräftelsen på varje människas självklara samhörighet med Gud. Dopet är ingen trosprestation utan förblir alltid detsamma: en gåva från Gud som innebär att vi blir omslutna av Guds kärlek.

Glädjen över livet speglas i vardagens ögonblicksbilder men också i dopgudstjänsten. Gudstjänsten vill i lovsång och bön uttrycka att vi är sedda och
älskade av Gud. Dopgudstjänsten utformas tillsammans med den präst som skall förrätta dopet. Dopgudstjänsten sker enbart i kyrkan.

Man kan döpas oavsett ålder. I vårt land är barndop det vanligaste men många
döps också som unga eller som vuxna. Det finns ingen åldersgräns för dop. Dop av vuxna föregås av samtal med präst som kan ske enskilt eller i grupp.


Dopet är grunden för medlemskap i Svenska kyrkan. Den som har döpts i annat kristet samfund är också välkommen som medlem i Svenska kyrkan, något nytt dop behövs inte, däremot en ansökan. 

DOP I HELGEANDSKYRKAN

Hos oss kan du döpa ditt barn i söndagens högmässa eller enskilt på en lördag. Oavsett vad du väljer så är dopet en högtid med barnet i centrum. När dopet är bokat blir ni kontaktade av er doppräst och ni har ett dopsamtal där ni pratar om hur dopgudstjänsten utformas. Det sker i hemmet, i kyrkan eller annan plats som överenskommes. Dopgudstjänsten sker enbart i kyrkan. 

Du bokar dopet på Svenska kyrkans pastoratsexpedition. Här nedan ser du kontaktuppgifterna till dem.

Vi har dopdräkt till utlåning.

Om du har frågor om dop i Helgeandskyrkan, kontakta ola.fornling@svenskakyrkan.se, präst, 046-71 88 30.

Boka dop, vigsel och begravning

Svenska kyrkan i Lund har en gemensam expedition.

Öppet- och telefontid

Vardagar kl. 9-15 (Lunchstängt 11:30-12:30)

Under veckorna v. 26-33
har vi öppet kl. 9-14 med lunchstängt 11:30-12:30.

Telefon 

046-71 88 88

E-post

lundspastorat.exp@svenskakyrkan.se

Besöksadress

Petersgården, Trollebergsvägen 43, Lund

Postadress 

Box 1096, 221 04 Lund

En film om dopet

Förbered er tillsammans med syskon eller andra barn som ska vara med genom att se en kort film om dop i kyrkan. Filmen finns i appen Kyrkan där barn får lära sig mer om kyrkorummet och vad som händer där.