Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Torsdagsgemenskap med föredrag

På torsdagar bjuder vi in till middagsbön kl. 12 följt av lunch och föredrag.

På torsdagar under terminstid arrangerar församlingen en torsdagslunch med tillhörande föredrag. Våra föredrag är gratis att lyssna till och arrangeras i samarbete med studieförbundet Sensus.

12:00 Middagsbön
12:15 Lunchservering
13:00 Föredrag

Lunch inkl kaffe och fika: 50 kr. 
Enbart kaffe och fika: 20 kr. 
Föredraget är kostnadsfritt. 

Har du frågor eller önskemål gällande föredragen? Hör gärna av dig till församlingsexpeditionen på 046-71 88 03 eller maila helgeandsforsamling@svenskakyrkan.se.

Nedan finns programmet för hösten, uppdatering sker kontinuerligt. 

 

7 sept:
Växtbaserat och klimatsmart från Lund
Eva Tornberg, professor emerita vid Lunds universitet och grundare av Veg of Lund med visionen att skapa växbaserade, klimatsmarta och smakrika livsmedel. 

14 sept:
Riksinsamlingen för Världens barn
Cecilia Andersson, Regionsamordnare Syd. 

21 sept:
När de gamla gudarna dog
Lars Rydbäck, docent i nytestamentlig filologi och Nya testamentets grekisk-romerska omvärld. 

28 sept:
Bland herdar, får och bosättare på Västbanken – en följeslagare berättar
Kristina Tyrberg, Präst i Västra Skrävlinge och utsänd följeslagare genom EAPPI.

5 okt:
Sankt Lars begravningsplats
Lars H Gustavsson. 

12 okt och 19 okt
S:t Barthelemy i Karibien - en del av Sveriges koloniala arv
Anders Lindholm tar oss under två torsdagsföredrag med oss på en resa bakåt i tiden och till Karibien där vi bland annat besöker hamnen i Gustavia, Karibiens största slavhandelshamn. 
Föredragen går att lyssna till var för sig om man inte har 
möjlighet att komma till båda. 

26 okt:
Anders Frostensson, hans liv och författarskap
Monica Håkansson och Larsåke Sjöstedt.

2 nov:
Miljö och klimatstrategier i Lunds stift - mer info kommer.
Mimmi Bissmont, Miljö- och klimatstrateg i Lunds stift.