Barn och familj i Helgeand

Barnen har en central plats i vår församling. Vi välkomnar alla familjer, hur de än ser ut, till vår barn- och familjeverksamhet. I högmässan har barnen en naturlig plats och deltar på sina egna villkor. I barnens lek och glädje finns de första byggstenarna till den kristna kyrka vi är del av.

Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte: Guds rike tillhör sådana som de.

Markus 10:14

Vi tycker att det viktigaste är att barn och familjer som kommer till kyrkan mår bra i verksamheterna de deltar i. Här vill vi vara ett andningshål i vardagen. Kyrkan lär att man alltid kan lita till Gud när livet blir svårt och att var och en av oss är en dyrbar skapelse, oändligt älskad av Gud. Välkomna hit!

Barnens gudstjänst

Välkommen till en gudstjänst särskilt för barn!

Mitt i veckan

Fira gudstjänst, lyssna på saga och ät mat!

De som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in.

Markus 10:15

Barn & familj

Barn- och familjeaktiviteterna täcker in alla åldrar från nyfödd upp till konfirmationen. Här finns både drop in-verksamhet och grupper som man anmäler sig till. I flera församlingar firas gudstjänster och mässor anpassade för barnen. Här kan du läsa mer om de olika mötesplatserna i Lund för familjer.

Appen "Kyrkan" för alla barn

Ladda ner gratis, spela spel och lär dig mer om kyrkorummet.