Gymnasieprästerna

Gymnasieprästerna finns till för alla gymnasieskolor i Lund, för både elever och skolornas anställda medarbetare. Alla är välkomna att söka upp prästerna. Det spelar ingen roll om du tror eller inte, vilken religiös tillhörighet du har, vi är alla människor och vi delar alla livet.

Det här kan Svenska kyrkan ställa upp med

  • Gäst på skolan Vi leder ett samtal i en klass eller personalsamling om tro, människosyn, religion, etik, symboler, sorg, andlighet, bibel, traditioner, ont och gott, högtider… Passande i ämnen som till exempel samhällskunskap, religion, svenska eller livskunskap… Som gäster utgår vi alltid från elevernas och personalens frågor och funderingar.
  • Personliga samtal Som präster har vi en absolut tystnadsplikt. Ingen fundering är för liten och ingen är för stor.
  • Kyrkvisningar Vi visar gärna våra kyrkorum utifrån symboler, historia, gudstjänst, tro och tradition.
  • Studiebesök Vi kan till exempel ordna studiebesök på en kyrkogård eller på Lunds krematorium.
  • Krisgrupp Vi är vana vid krishantering. Vi kan vara en resurs i era krisgrupper samt hjälpa till med krisgruppsövningar.
  • Skolarbeten Elever får gärna ta kontakt med oss.
  • Egna idéer? Vi gillar nya idéer och förslag. Kontakta oss!