Gudstjänst och bön

Ett av kyrkans viktigaste uppdrag är att fira gudstjänster. I Lunds kyrkor firas gudstjänster varje dag och med olika inriktningar.

I våra kyrkor pågår ett regelbundet böneliv. I bönen hämtar vi kraft och får en stund för stillhet och vila. När vi ber tillsammans uppstår en gemenskap med varandra och med Gud.

I gudstjänstens förbön ber vi för världen, vår närmiljö, oss själva, kyrkan och vår församling. I högmässorna nämner vi våra döpta och avlidna vid namn, tänder ljus och ber för dem. Förbönen innehåller också en stunds tystnad för egen eftertanke. Vill du att vi ska be för något speciellt? Flera kyrkor har en böneburk där du kan lägga din bön. Kanske vill du vara delaktig mer än som besökare? I flera kyrkor har frivilliga medarbetare uppgifter i gudstjänstlivet. Du kan läsa en text, dela ut nattvard, hjälpa till att ställa i ordning kyrkorummet, koka kyrkkaffe och mycket annat. 

När en kyrka är öppen är du alltid välkommen in för att sitta en stund, tända ett ljus och skriva en bön.

I Lund finns en mångfald av gudstjänster. Här firas familjemässor, musikgudstjänster och meditativa mässor. Under Kontakta oss i menyn hittar du Lunds församlingar, där kan du läsa mer om varje församlings gudstjänstliv. I vårt kalendarium på första sidan ser du vilka gudstjänster som firas varje dag.