Församlingsråd i Sankt Peters klosters församling

Församlingsrådets viktigaste funktion är att vara församlingens lokala styrelse, med ansvar för gudstjänstlivet och den lokala kyrkliga verksamheten.

Ledamöter, 2022 - 2025

Anders Moqvist, församlingsherde

Klara Kursis, ordf. 

Anna Wramby Nihlgård

Ann-Margreth Olsson 

Nicole Ridegård 

Ersättare

  1. Mona Larsson
  2. John Sunnqvist 
  3. Mattias Nowak 
  4. Christina Gustavsson 

Ersättarna inkallas i den ordning de blivit invalda.