Två händer som håller varandra framför en äng
Foto: Mats Mickelsson /Ikon

Familjerådgivningen - vad kan vi hjälpa er med?

För många familjer blir ibland påfrestningarna för stora att hantera och lösa. En del par bryter upp från sitt förhållande, andra kämpar vidare men samtalet har tystnat och gemenskapen har ersatts av rutin. Samtalsstöd kan vara till hjälp för er eller dig att förstå och förändra er relation.

Vi har respekt för varje människas tro och livsåskådning. Om och när du vill prata om sådana frågor är vi beredda att tala om dem.

SÅ HÄR KAN DET VARA

  • Vi har svårt att prata med varandra
  • Min partner har varit eller är otrogen.
  • Vi bråkar ofta.
  • Vi är oense om barnen.
  • Han eller hon har blivit så förändrad  sedan vi fick barn.
  • Det är svårt att vara styvförälder.
  • Lusten och känslorna har försvunnit.
  • Vi funderar på att separera

SAMTAL FÖR VUXNA

Svenska kyrkans familjerådgivning i Lund vänder sig till vuxna, och erbjuder parsamtal, individuella samtal och familjesamtal.

VI HJÄLPS ÅT

I samarbetet mellan er eller dig och familjerådgivaren kan svårigheterna tydliggöras och lösningarna växa fram. Vi ser gärna att ni kommer tillsammans. Att hjälpas åt och ta ett gemensamt ansvar, skapar stabilitet åt de förändringar som ni eller du önskar göra.

FAMILJERÅDGIVARNA

Vi som arbetar inom Svenska kyrkans familjerådgivning är alla psykoterapeuter. Vi för inga journaler och vi har tystnadsplikt.

AVGIFT

För dig som bor i församlingar i någon av Lunds sju församlingar är kostnaden för enskilt samtal 200 kr och parsamtal 300 kr. För boende i annan kommun och församling är kostnaden för enskilt samtal 300 kr och för parsamtal 400 kr.

TOLK

Vid behov finns det möjlighet till samtal via tolk. Det tillkommer ingen extra kostnad.

FAMILJERÅDGIVNING LANDET RUNT

Familjerådgivningen finns på 28 platser i landet. Ett samtal kan ge möjlighet till förändring och förståelse.

INFORMATION OCH BOKNING

Ring eller skicka e-post för att får mer information och boka tid för samtal. 

Telefon: 046- 71 88 90

E-post: lund.familjeradgivning@svenskakyrkan.se

Besöksadress: Allhelgona kyrkogata 2, 223 62 Lund.

Vi är till för...

...dig eller er som är gifta, sambor, skilda, på väg att skiljas, ensamstående, föräldrar, vuxna barn eller vänner. Ni kommer tillsammans eller så kommer du ensam.