Kapellen på Norra kyrkogården
Foto: Anne Edström

Begravningsceremonin

Begravningen kan vara en gudstjänst i Svenska kyrkans ordning, en kristen begravning i en annan kyrkas ordning, en kan följa ett annat trossamfunds ordning eller vara en borgerlig ceremoni.

Den som tillhör Svenska kyrkan har rätt till begravningsgudstjänst i kyrka, med präst, kyrkomusiker och vaktmästare. Det är gratis för alla medlemmar och betalas av dem som har taxerad inkomt och då betalar medlemsavgift. Begravningsgudstjänsten är fri även i en annan församling än den som den döda har varit medlem i.
 
Gudstjänsten följer i grunden Svenska kyrkans handbok och kan utifrån den varieras med olika texter, psalmer och sånger. Grundordningen finns i den Svenska Psalmboken.
 
Om begravningsgudstjänsten avslutas med att kistan sänks ner i graven ingår arvode till bärare. Naturligvis får anhöriga bära kistan om de vill istället.
 
Om den döda ska kremeras hämtas kistan för att transporteras till krematoriet. Den transporten är utan kostnad för dödsboet och ingår i begravningsavgiften, som alla betalar, både de som är medlemmar i Svenska kyrkan och de som inte är det. Om kistan med den döda ska till en annan begravningsplats, då hämtas den i kyrkan för att transporteras dit och dödsboets betalar.
 

Gudstjänster är öppna för alla

En begravningsgudstjänst i Svenska kyrkans ordning är öppen, precis som alla gudstjänster i Svenska kyrkan. 

Vem bestämmer i kyrkan?

Det prästen som leder gudsjänsten  och de anhöriga, kyrkomusiker och andra medverkande som tillsammans utformar begravningsgudstjänsten.
 
Präst och kyrkomusiker är med i valet av psalmer, sånger och musik för begravningsgudstjänsten. Svenska kyrkan i Lund har en mapp med två CD-skivor som ger exempel på olika slags sång och musik för begravning. Mappen finns hos begravingsbyråerna och på Svenska kyrkans expeditioner i Lund.
 
Prästen har ansvar för att begravningsgudstjänsten hålls över rätt avliden. Kontrollen sker med hjälp av kistkortet, om sitter på kistan, med angivande av namn och personuppgifter, begravningsdag, tid och plats.

Kan en präst förrätta en begravningsgudstjänst var som helst?

I en kyrka eller ett kapell, i ett annat slags rum eller utomhus? Tala med prästen om den döda har skrivit eller sagt något särskilt om platsen för begravningsgudstjänsten och planera tillsammans.
 

Kan begravningsgudstjänst i Svenska kyrkans ordning hållas även över den som inte var medlem?

Den policy som följs är att utgå från att dedn som valt att stå utanför Svenska kyrkan ska tas på allvar. Därför utgår Svenska kyrkan från att den som inte är medlem inte skulle vilja ha en kyrklig begravning och det är heller inte en rättighet.  Särskilda skäl kan finnas som gör att den som inte tillhört Svenska kyrkan ändå önskat en kyrklig begravning. Kyrkoherden kan då besluta att en sådan får hållas. Vid sådana tillfällen brukar en särskild avgift tas ut.

Borgerlig begvavning

Alla har rätt till en lokal utan religiösa symboler för vår avskedsceremoni. Det kostar inget och betalas av begravningsavgiften. De anhöriga får själva ta ansvar för och ordna en borgerlig begravning. Oftast sker det med med begravningsbyråns hjälp. 

Om begravning

Se och ladda ner en broschyr om begravning, med plats att fylla i "Mina önskemål". 

Broschyren Om begravning som pdf