Andlig fördjupning

I en individualistisk tid står människor alltmer ensamma med livs- och trosfrågor. Kyrkan erbjuder forum där existentiella, andliga och teologiska erfarenheter och frågor kan fördjupas. 

Lär dig mer om kristen tro och dig själv

Att tro är att våga lita på något utan att veta helt säkert. Hur och varför vi tror varierar, men i grunden handlar det om vår relation till Gud. En relation kan se olika ut för olika människor och under olika perioder i livet. 

Dina egna erfarenheter är en viktig tillgång när du fördjupar dig i frågor om kristen tro, själv eller tillsammans med andra. Dina erfarenheter och frågor får i kyrkans sammanhang möta berättelser, riter och traditioner.

Vill du dela dina upplevelser och tankar kring tro erbjuder Svenska kyrkan i Lund många olika möjligheter. Du kan till exempel delta i en samtalsgrupp om kristen tro eller boka ett eget samtal med en präst eller diakon. Andra sätt att närma sig Gud och den kristna tron kan vara att gå en pilgrimsvandring eller delta i en retreat. 

Några av aktiviteterna är öppna träffar och du hittar dem i vårt kalendarium på första sidan. Under Kontakta oss i menyn hittar du Lunds församlingar. Där kan du läsa mer om vad varje församling har att erbjuda.