Verksamhet

Barn och familj i Allhelgona

I Lunds Allhelgonaförsamling finns plats för barnen. Från de minsta till de lite större. Välkomna!

Ungdomsverksamhet i Allhelgona

Allhelgonaförsamlingens ungdomsarbete präglas av öppenhet och gemenskap. Hit är alla välkomna!

Vuxenarbetet i Allhelgona

Verksamhet och aktiviteter för alla.

Musik och körer i Allhelgona

Lunds Allhelgonaförsamling är känt för sin stora konsertverksamhet och duktiga körer.

Funkiskyrkan

Till kyrkan får vi komma som vi är!

Besök Lunds Allhelgonakyrka

Bredvid Lunds Lasarett tornar sig det 72 meter höga kyrktornet på Lunds Allhelgonakyrka. En välkänd profil i Lunds stadsbild. 

Sjukhuskyrkan

Oavsett om du är patient, närstående eller personal har du vårt stöd. Vi finns naturligtvis där för dig i livets alla svåra stunder men vi har även olika former av kreativa versksamheter, sorgegrupper och retreater.

Ett par sitter på en klippa i motljus i solnedgång.

Familjerådgivning

Svenska kyrkans familjerådgivning i Lund erbjuder möjligheter att genom samtal hitta lösningar på de problem som uppstått i relationen till en partner eller till en annan närstående.