Ungdomsverksamhet i Allhelgona

Allhelgonaförsamlingens ungdomsarbete präglas av öppenhet och gemenskap. Hit är alla välkomna!