Bild på golvmosaiken
Foto: Madeleine Andersson

Till dig som leder en grupp

Varmt välkommen till Lunds Allhelgonakyrka. För att ert besök i kyrkan ska bli så angenämt som möjligt finns det några saker att tänka på.

Vi tacksamma om du som leder en grupp tar kontakt med oss på mejl till lunds.allhelgonafors@svenskakyrkan.se inför ert besök så att vi kan kontrollera att den tid ni planerar att komma fungerar. Allhelgonakyrkan är en levande kyrka där gudstjänst firas flera gånger varje vecka, vissa dagar är det ibland begravningsgudstjänst och ibland hålls kyrkan stängd för förberedelser av olika slag och konserter. Genom att du tar kontakt med oss kan vi kontrollera tillgängligheten just den tid ni vill komma.

Gruppen skall hållas samlad under visningen. Upplys deltagarna, gärna innan ni går in i Allhelgonakyrkan, om vikten av att hålla en dämpad ljudnivå. 

Det finns möjlighet att boka en av Allhelgonakyrkans egna guider. För förskolor, skolor och församlingar från Skåne och Blekinge är det kostnadsfritt. Läs mer om detta här.