Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Du kan nu prenumerera på vårt digitala nyhetsbrev per mail. I dessa nyhetsbrev kommer du kunna läsa om aktuell verksamhet, vad som är på gång, om det skett några ändringar i programmet, etc.

Nyhetsbreven kommer att skickas ca en gång i månaden inför kommande månad. 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

 

Notera att din maildaress kommer att sparas i vår leveranstörs, EditNews, databas. Adresserna säljs inte vidare till någon annan part och sparas bara så länge du prenumererar på nyhetsbrevet.