Bild på orgelpipor på stora orgeln
Foto: Madeleine Andersson

Orglar

**(Vänd dig om och tittar upp på orgeln ovanför porten)**

Den första orgeln byggdes av firman Åkerman & Lund 1891 och hade 30 stämmor.

Nuvarande huvudorgel invigdes 1969. Den är byggd av A Mårtenssons Orgelfabrik i Lund (som låg granne med kyrkan) och omfattar 49 stämmor fördelade på fyra manualer och pedal.

Bild på stora orgeln

Den ursprungliga fasaden har använts och det nya ryggpositivet är utfört i samma arkitektoniska stil. I orgeln återfinns 10 stämmor från det tidigare instrumentet.

 **(Vänd blicken mot lilla orgeln till vänster om dig)**

 

 

Kyrkans andra orgel togs i bruk 1966 och var då placerad på södra läktarens kortvägg vid altaret. I samband med iordningställandet av körplatsen 1979 fick orgeln sin nuvarande placering. Även detta instrument år byggt av A Mårtenssons Orgelfabrik.

Bild på främre orgeln
Foto: Mattias Nilsson

<Nästa: Gargoyles som lamphållare>