Foto: Madeleine Andersson

Om oss

Besök Allhelgonakyrkan

Bredvid Lunds Lasarett tornar sig det 72 meter höga kyrktornet på Lunds Allhelgonakyrka. En välkänd profil i Lunds stadsbild. 

Rundtur i Allhelgonakyrkan

Välkommen till Allhelgonakyrkan i Lund

Lunds kyrkogårdar

Våra begravningsplatser är öppna för alla, oavsett livsåskådning eller medlemskap i Svenska kyrkan.

Kyrkor och kapell

Här finns mer information om varje kyrka och kyrkogård samt ljudguide och karta.

Så är vi organiserade

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka som styrs av folkvalda kyrkopolitiker tillsammans med biskopar, präster och diakoner.

Församlingsråd, Allhelgona

Församlingsrådet är församlingens styrelse, och ska ha omsorg om församlingslivet och främja dess utveckling. Församlingsrådet sammanträder ca en gång i månaden, protokoll från alla sammanträden finns på församlingsexpeditionen.

Personal i Allhelgona

Det är vi som jobbar i Allhelgonaförsamlingen