Kyrkans placering

allhelgonaKlostret

Kyrkan byggdes i närheten av platsen där det gamla Allhelgonaklostret en gång låg (mellan Lasarettet och UB) och ligger på klostrets gamla marker.

Allhelgonaklostret var det äldsta klostret i Lund och i hela Skåne. Det var knutet till benediktinorden och beläget ett par hundra meter utanför stadsgränsen i norr.
Förmodligen instiftades detta redan under 1070-talet och initiativtagare var sannolikt biskopen och kungen. 

Reformationen i Danmark kom 1536 och det innebar slutet för klostren och de flesta av kyrkorna. Byggnaderna revs eller förföll. Själva kyrkan till Allhelgonaklostret stod till stora delar kvar som en ruin vid tiden för slaget vid Lund. Också delar av klosterbyggnaderna fanns kvar. Byggnaderna sprängdes i början av 1700-talet.

Idag återstår någon fragmentarisk del norr om UB.

  

**(Fortsätt gå runt kyrkan och fram till tornet)**

Nivåskillnad

Lund är känd för sin nivåskillnad inom staden. Höjdskillnad inom Lund är ca 80m (Höje å ligger på 7m över havet -> Brunnshög på 87m över havet), Lasarettets entré ligger på 62m över havet.

Kyrkan är belägen på 53m över havet.

Marknivån för Allhelgonakyrkan ligger i höjd med första galleriet på Domkyrkans torn.

 

<Nästa: Tornet>