Kontakta oss

Här hittar du våra kontaktuppgifter.

Kontakta Lunds Allhelgonaförsamling

Postadress
Box 1096, 221 04 Lund

Besöksadress
Allhelgona Kyrkogata 1, Lund

E-post
lunds.allhelgonafors@svenskakyrkan.se

Telefon
Tel: 046 - 71 88 00
Måndag, onsdag-fredag kl. 09.00 - 14.00
Tisdag kl. 11.00 - 14.00

 

Allhelgonagårdens öppettider
Gården är öppen för besök
Måndag, onsdag, torsdag och fredag kl. 9-15 och
tisdag kl. 11-15 samt i anslutning till verksamheter.

 

Allhelgonakyrkans öppettider
Vardagar kl. 08.00-17.00
Helgdagar kl. 10.00-17.00
Kyrkan kan hållas stängd under ordinarie öppettider pga t ex begravning, repetitioner och/eller förberedelser inför evenemang.
För avvikande tider se Öppettider för kyrkan

Personal i Allhelgona

Det är vi som jobbar i Allhelgonaförsamlingen

Församlingsråd, Allhelgona

Församlingsrådet är församlingens styrelse, och ska ha omsorg om församlingslivet och främja dess utveckling. Församlingsrådet sammanträder ca en gång i månaden, protokoll från alla sammanträden finns på församlingsexpeditionen.

Boka dop, vigsel och begravning

Dop, vigsel och begravning i Lunds kyrkor bokas på vår gemensamma expedition.

Rundtur i Lunds Allhelgonakyrka

Välkommen till Lunds Allhelgonakyrka i Lund

Ett par sitter på en klippa i motljus i solnedgång.

Familjerådgivning

Svenska kyrkans familjerådgivning i Lund erbjuder möjligheter att genom samtal hitta lösningar på de problem som uppstått i relationen till en partner eller till en annan närstående.

Sjukhuskyrkan

Oavsett om du är patient, närstående eller personal har du vårt stöd. Vi finns naturligtvis där för dig i livets alla svåra stunder men vi har även olika former av kreativa versksamheter, sorgegrupper och retreater.

Vårbild, Norra kyrkogården, Sankt Olofs kapell

Lunds kyrkogårdar

I Lunds Pastorat finns tolv begravningsplatser, dessa är öppna för alla, oberoende av trostillhörighet.

Diakonicentralen i Lund

Diakonicentralen drivs av Svenska kyrkan i Lund. Det är en verksamhet som kan ge stöd till personer i utsatta livssituationer. Här finns möjlighet till rådgivning och samtal med socialkurator och diakon.