Meny

Kollekten

Om du inte kan komma till kyrkan och ge din kollekt vid gudstjänsten på söndagen men ändå vill lägga kollekt, då finns på denna sida information om vart kommande kollekter går. Information om riks- och stiftskollekters ändamål fylls på efterhand.

Kollekten Swishas till 123 520 09 77 (utan mellanslag).

(F) - Församlingskollekt, (S) - Stiftskollekt, (R) - Rikskollekt

Juni

7 juni, Heliga Trefaldighets dag 
Act Svenska kyrkan (R)
Liksom lärjungarna har vi ett uppdrag, en mission. Vi ska delta i Guds arbete för en bättre värld. Det uppdraget har inga gränser, omfattar inte bara det som händer i vårt eget land. På grund av coronaviruset mobiliserar Svenska kyrkan frivilliggrupper som en del av krisberedskapen i Sverige. På samma sätt mobiliserar våra systerkyrkor och partnerorganisationer i andra delar av världen.

I många länder är samhällsstrukturen svag men förtroendet för religiösa ledare är stort, på många platser större än förtroendet för politiker och myndigheter. Det innebär att kyrkornas ansvar också är stort. Den information kyrkorna ger, de värderingar de förmedlar och deras arbete har en avgörande betydelse i många människors liv. I den världsvida kyrkan är vi en del av det arbetet.

För att stoppa spridningen av coronaviruset i Indien stängde affärer och marknader ner inom loppet av några timmar. Många stod utan mat och möjlighet till försörjning. Särskilt barn och gravida kvinnor blir snabbt undernärda. Våra samarbetspartner berättar att många är beroende av att få mat, vatten, hygienartiklar och information av kyrkor och andra organisationer.

Be för oss, avslutar en av våra samarbetspartner sin beskrivning av situationen. Idag stöttar vi arbetet med att rädda liv både genom bön och kollekt till Act Svenska kyrkan.

 

14 juni, 1 sönd efter Trefaldighet
Kvinnor i Svenska kyrkan i Lunds stift/Syföreningarna i Lunds stift (50%),
Lekmannaförbundet i Lunds stift (50%) (S)

Syföreningar i Lunds stift bildar ett nätverk för syföreningar, arbetskretsar och stick-kaféer, vilkas arbete stöder både den egna och den världsvida kyrkan, och har många sociala band och kontakter, en verksamhet skapad av kvinnorna själva utifrån deras egna behov. Vi anordnar varje år fyra studiedagar och fyra kontaktdagar i olika delar av stiftet.
Kvinnor i Svenska kyrkan i Lunds stift arbetar för att uttrycka kristen tro utifrån kvinnors erfarenheter genom att stödja och stimulera kvinnors insatser i kyrkan och samhället. Vi stödjer utsatta kvinnor i Sverige och i världen och anordnar mötesplatser såsom temadagar, studieresor, frukostmöten och dagar för stillhet och eftertanke. Liksom Lunds stift arbetar vi med vänrelationer i Tyskland, Sydsudan, Tanzania och Palestina.
Tillsammans vill vi ge uttryck för omsorg om kvinnor på flykt

Svenska kyrkans lekmannaförbund vill skapa en god kristen gemenskap, öppen för alla, kvinnor och män, i alla åldrar. Vi vill inom denna gemenskap främja andlig fördjupning och engagemang i och för kyrka och församling. Vi vill också skapa opinion för kristna värderingar i samhället. Mer än kanske någonsin behövs det idag praktiskt och ideellt tjänande i olika uppgifter i våra församlingar ”till gagn för kyrkans uppgift att fira gudstjänst, evangelisera och missionera, undervisa samt fullgöra sin diakonala tjänst”. Vi vill i vårt arbete för vår kyrka och i samhället verka för att vi aldrig glömmer människorna. Vi vill, i allt vad vi företar oss, var vi än befinner oss, vara goda medmänniskor och förmedla det kristna livets och gemenskapens välsignelse till dem vi möter. Din gåva hjälper till att vi kan fortsätta vår verksamhet.

 

21 juni, Den helige Johannes Döparens dag 
Act Svenskakyrkan Krisförebyggande klimatarbete (F)

Jordens skogar är viktiga för mänskligheten. De behövs för livets mångfald, för vattnets kretslopp och för klimatet. Idag tar vi upp en kollekt till Rädda skogen för livets skull där pengarna går till trädplantering i Tanzania och Etiopien.

 

28 juni, 3 sönd efter trefaldighet
Act Svenska kyrkan (R)

Juli

5 juli, 4 sönd efter trefaldighet
Act Svenska kyrkan Mentormammor (F)

Erfarna mammor blir mentorer för utsatta barn och mammor i Sydafrika. Projektet startades av den kända läkaren Ingrid le Roux. Herman Hallonsten, välkänd för många församlingsbor, har i flera år arbetat med detta projekt. Projektet arbetar genom mentormammor med en uppsökande verksamhet bland marginaliserade familjer och föräldralösa barn i hiv-epidemiens spår.

 

12 juli, Apostladagen
Act Svenska kyrkan (R)

 

19 juli, 6 sönd efter trefaldighet
Stiftsgården Södra Hoka (S)

Med ett naturreservat in på knutarna och badplats vid insjö är Södra Hoka en mycket naturnära gård. Många är de barn och ungdomar som får åka på läger till gården, och kanske kommer de hemifrån för första gången. Gårdens miljö får många att känna sig som hemma, och personalen blir ofta en ny vuxen som man kan snacka lite extra med. Som ni alla vet är Södra Hoka ekonomiskt drabbat av avbokningar under våren på grund av Corona därför vädjar vi idag om extra stor kollekt. Med ditt stöd och medverkan kan vi göra det möjligt för fler barn och ungdomar att åka på läger!
Varmt välkomna med ert stöd!

 

26 juli, Kristi förklarings dag
Svenska kyrkan i utlandet (R)

Augusti

2 augusti, 8 sönd efter trefaldighet:
Act Svenska kyrkan Katastrofinsatser (F)

När coroinaviruset får fäste i länder utan trygghetssystem och i flyktingläger är ditt bidrag särskilt viktigt. Dagens kollekt går via Act Svenska kyrkan till lokala samarbetspartners i fattiga länder där man arbetar för att begränsa smittspridningen

 

9 augusti, 9 sönd efter trefaldighet
SIRA-skolorna (F)

SIRA-skolorna är en svensk, kristen hjälporganisation som driver två skolor för barn med inlärningssvårigheter - en i Betlehem och en i Jeriko. De anställda är alla palestinier. Avsikten är att barnen efter att ha fått hjälp med stärkt självförtroende skall kunna återvända till sin vanliga skola.

 

16 augusti, 10 sönd efter trefaldighet
Act Svenska kyrkan (R)

  

23 augusti, 11 sönd efter trefaldighet
Den Gode Herdens skola (F)

Skolan är en privatskola i Betlehem utan statligt stöd och därför beroende av frivilliga gåvor. Där går drygt 300 barn från förskola till och med gymnasiet.
Skolan är en öppning mot framtiden och omvärlden när Betlehem är instängt bakom en säkerhetsbarriär av mur och stängsel. Här får man lära sig att leva tillsammans oavsett tro och religiös övertygelse.

 

26 augusti, 12 sönd efter trefaldighet
Stiftsgården Åkersberg (S)

Inne på sitt 27:e verksamhetsår är Åkersberg. Med ändamålsenliga lokaler, ett fantastiskt kapell och god mat. Vårt ANDRUM/Spa är nu i full gång där vi också erbjuder meditationer och tankar på dagen i kapellet. Ett fantastiskt komplement till Stiftsgården. Gården utvecklas.
Som alla vet vid det här laget så ekonomiskt drabbades Åkersberg med många avbokningar under våren och sommaren på grund av Coronaviruset därför vädjar vi idag om en extra riklig kollekt.
Vi har en önska att alla gäster som kommer hit får den upplevelse man förväntar sig plus lite till. Med ditt stöd kan vi göra det möjligt för flera att upptäcka Stiftsgården Åkersberg.
Tack för din gåva.

September

6 september, 13 sönd efter trefaldighet
Diakoniinstitutionerna (R)

 

13 september, 14 sönd efter trefaldighet
Ekumeniskt arbete, Kyrkornas världsråd (R)

 

20 september, 15 sönd efter trefaldighet
Act Svenska kyrkan Katastrofinsatser (F)

Alla människor hör ihop. Vi lever under samma himmel och har samma värde och rättigheter. Men beroende på var vi föds, eller vilket kön vi har, ser verkligheten olika ut. Tillsammans med kyrkor, organisationer och tusentals frivilliga arbetar
Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor, och agerar snabbt när katastrofen inträffar.

 

27 september, 16 sönd efter trefaldighet
Hela Människan (R)

Oktober

4 oktober, Den helige Mikaels dag
Svenska kyrkan i utlandet (R)

 

11 oktober, Tacksägelsedagen
Sveriges Kyrkosångsförbund (R)

 

18 oktober, 19 sönd efter trefaldighet
Act Svenska kyrkan Katastrofinsatser (F)

När coroinaviruset får fäste i länder utan trygghetssystem och i flyktingläger är ditt bidrag särskilt viktigt. Dagens kollekt går via Act Svenska kyrkan till lokala  samarbetspartners i fattiga länder där man arbetar för att begränsa smittspridningen.

 

25 oktober, 20 sönd efter trefaldighet
Lunds stifts flyktingkollekt (S)

 

31 oktober, Alla helgons dag
Svenska kyrkan i utlandet (R)