Bild på de tre kyrkklockorna i tornet
Foto: Mattias Nilsson

Klockor och klockspel

klockspelet

Tornet byggdes för att bära tre klockor. Men byggnadskommittén gjorde en studieresa och fann då ett annat alternativ, ett klockspel.

Fru M Brorsson vid Klockspelet
Fru M Brorsson vid Klockspelet Foto: Hagblom-Foto / hämtad från ALVIN arkivet

Det var en engelsk nyhet, Tubular Bells, med metalltuber stämda efter längd i olika toner. Klockspelet användes för att ringa samman till gudstjänst. I tornet var klockspelet placerat under tornuret. Det bestod av 23 metallrör i olika tjocklek och längd. Man spelade med klubbor av järn, som genom rep från lägre lokal, slogs an mot rören. Det omfattade en oktav med en del halvtoner.

 

kyrkklockorna

I samband med kyrkans 75-årsjubileum 1966 ersattes klockspelet av tre kyrkklockor, gjutna hos Bröderna Olsson i Ystad, då klockspelet började bli utslitet.

Dessa används fortfarande och bär namnen:

Bild på de tre kyrkklockorna tagen underifrån
Foto: Mattias Nilsson

Storklockan (Allhelgonaklockan),
Mellanklockan (Benedictus) och
Lillklockan (Thomasklockan)

Och har inskrifter från 1937 års psalmbok.

 **(Ta din tid och titta runt, när du är redo fortsätter vi in i kyrkan. Stanna till när du kommer in i vapenhuset/förhallen)**

<Nästa: Förhallen och kyrkorummet>