Helgonakören

Helgonakören vid Lunds Allhelgonakyrka är en blandad kör under ledning av vår fantastiska körledare Sofia Östling. Med våra 45 medlemmar är vi en stolt del av kyrkans musikaliska verksamhet.

Kören framträder regelbundet vid 3-4 mässor, högtider och framför cirka två konserter per termin. Repertoaren sträcker sig från sakral musik till klassiska verk av välkända kompositörer som Vivaldi och Mozart. För mångsidighet sjunger vi även andra musikstilar såsom folkmusik, gospel, visor mm. Vi sjunger på olika språk, från olika tidsepoker, a cappella och med ackompanjemang och vid särskilda tillfällen även med fulltalig orkester.

Ibland samarbetar vi med andra körer med gemensamma projekt eller reser bort själva en helg för att umgås och sjunga tillsammans.

Historia

Kören grundades av Johan-Magnus Sjöberg, kompositör och organist vid Allhelgonakyrkan, och har varit en del av Allhelgonakyrkan sedan 2002. 

Om körledaren

Sofia Östling har en stor bredd i sitt musicerande, med en omfattande repertoar och ett stort intresse för musik från flera genrer. Sofia har sina rötter från Dalarna men är numera bosatt i Hässleholm, Skåne.

Sofia Östling är utbildad i dirigering och vokalmusik vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och Malmö Musikhögskola.

Sedan våren 2019 leder Sofia Lunds Kammarkör.

Sofia är även utbildad i kyrkomusik och solistiskt orgelspel vid Kungliga Musikhögskolan i Stokholm och Högskolan för scen och musik i Göteborg. Hon har även bedrivit studier utomlands, bl.a. för den legendariske orgelprofessorn Jaques van Oortmerssen vid Conservatory van Amsterdam.

Sofia tjänstgör sedan september 2021 som organist i Allhelgonakyrkan, Lunds pastorat. Hon har dessutom uppdrag åt Svenska kyrkan på nationell nivå som vice ordförande i Kyrkostyrelsens musikråd.

Folkmusiken ligger Sofia varmt om hjärtat. Sedan våren 2020 är hon ordförande för Skånes Spelmansförbund.

Sofia är också verksam som pianist och kompositör.

https://sofiaostling.com/about.html

Körledare

Johan-Magnus Sjöberg, 2003 - 2015
Peter Sjunnesson, 2016 - 2017
Louise Augustsson, 2017
Morten Heide, 2018 - 2019
Johan-Magnus Sjöberg, 2020 - 2021
Sofia Östling, 2021 - 

Bli medlem

Repetitioner hålls varje måndag mellan kl 18:30 och 20:30 under verksamhetsåret, som sträcker sig från vecka 34 till vecka 22 och inkluderar även extra repetitioner inför konserter. 

Alla är välkomna att prova in när som helst under året. Tidigare körvana och en god förmåga att läsa noter är en fördel.

Kontakt

Dirigent: sofia.ostling@svenskakyrkan.se 

https://www.facebook.com/helgonakoren