Helgo

Engagemang betyder delaktighet

Uppskattar du musiklivet i Allhelgonakyrkan?

Du kan stärka det ytterliggare genom att bli medlem i föreningen Helgo - Allhelgonakyrkans Vänner. Medlemsavgifterna stöder oavkortat musikverksamheten.

Som medlem får du information direkt till din mailadress och kan reservera plats till alla egenproducerade konserter och till en del av de övriga. Vad som gäller framgår av medlemsutskicket.

Du når oss på avhelgo@gmail.com

Medlemsavgift: 200kr/person och år,
som du sätter in på vårt bankgiro 797-4348.
Ange namn, e-post eller adress.

Styrelsen för Helgo 2023 består av Anders Alwmark, ordförande, Kerstin Andreasson, kassör samt ledamöterna Anders Ploman, Bo Hedén och Barbro Tedin. Suppleanter är Fredrik Malmberg.

Därför stödjer jag Helgo

Hur kommer det sig att du Gun, som har så svårt att själv ta dig till Allhelgonakyrkan, ändå stöder musikföreingen Helgo och dessutom lyckats värva vänner som är i samma situation som du?

Gun Ahrén
Gun Ahrén Foto: Privat

”Det är inte så svårt att svara på! Jag är uppvuxen med musik från det jag var barn. Jag har levt med musik hela mitt liv. Jag har en son som är organist och körledare.
Musiken fördjupar den religiösa upplevelsen!

I Allhelgonakyrkan finns både stora konserter men också fina upplevelser i gudstjänsten med de duktiga körerna, med solister och musiker.
Och så finns ju Johan-Magnus Sjöberg- en virtuos på orgel och som dirigent. Med Johan-Magnus och hans musiker och korister är det fest varje gång”.

Gun Ahrén

Årsavgiften är 200kr som betalas till Bg 797-4348.
Ange namn, adress och epost.