Församlingsråd, Allhelgona

Församlingsrådet är församlingens styrelse, och ska ha omsorg om församlingslivet och främja dess utveckling. Församlingsrådet sammanträder ca en gång i månaden, protokoll från alla sammanträden finns på församlingsexpeditionen.

Hösten 2021 valdes nuvarande församlingsråd i Lunds Allhelgonaförsamling. Församlingsrådet har möte ungefär en gång i månaden och beslutar om budgetäskanden och förslag till verksamhetsplaner.

 

Ledamöter
Ylva Hedin Larsson, ordförande
Åsa Björkman 
Sven Assarsson
Anders Persson

Ersättare

Fredrik Malmberg
Elisabet Åstrand

Ersättarna inkallas i den ordning de blivit invalda.
Läs mer om förtroendevalda i Lund här.