Församlingsråd, Allhelgona

Församlingsrådet är församlingens styrelse, och ska ha omsorg om församlingslivet och främja dess utveckling. Församlingsrådet sammanträder ca en gång i månaden, protokoll från alla sammanträden finns på församlingsexpeditionen.

Hösten 2017 valdes nuvarande församlingsråd i Lunds Allhelgonaförsamling. Församlingsrådet har möte ungefär en gång i månaden och beslutar om budgetäskanden och förslag till verksamhetsplaner.

 

Ledamöter
Ylva Hedin Larsson, ordförande
Ulla Brohed
Johan Svanbom
Fredrik Önnerfors
Emma Wittenmark
Åsa Björkman

Ersättare
Kristoffer Karlsson Sjödin
Anders Persson
Fredrik Malmberg

Ersättarna inkallas i den ordning de blivit invalda.

Läs mer om förtroendevalda i Lund här.