Bild på delar av valvet över stora porten
Foto: Madeleine Andersson

Förhallen och kyrkorummet

Förhallen/Vapenhuset

Den stora porten smyckades från början av konstsmidda järngrindar in till förhallen.
Men byttes 1936 till en ekport men kopparplåt.

Bild på bågfälten över portarna mellan vapenhuset och kyrkorummet

I förhallen finns också trapporna upp till läktarna. Alla trappor är gjorda i granit.

I bågfälten ovanför förhallens dörröppningar finns inhuggna bibelord från Nya Testamentet.

**(Fortsätt nu in i kyrkorummet)**

 

Kyrkorummet

Kyrkan är byggd i nygotisk stil.

Nygotiken är en stilriktning under 1800-talet inom arkitektur och konsthantverk där gotikens formspråk återupplivades. Man ansåg att den gotiska stilen var den mest lysande och höjdpunkten för en perfekt arkitektur. Stilen växte fram i England under 1700-talet.

Bild på kyrkorummet
Foto: Mattias Nilsson

I Sverige anses Helgo Zettervall den störste stilrestaureraren, men den som introducerade denna stil i Sverige var Carl Georg Brunius här i Lund som var professor i grekiska och självlärd arkitekt.

Det stora kyrkorummet ska ge intryck av ett speciellt rum, av högtidlighet, stillhet och helighet. Zettervall ville inte skapa ett lutherskt kyrkorum utan ett evangeliskt,
ett rymlighetens evangelium. Mittskeppet skulle leda tankarna till Noaks ark i
Gamla Testamentet.

Kyrkan är en treskeppig hallkyrka.

 

Korsvalven bärs upp av fem fristående par granitkolonner och två par inmurade. Pelarna är av högpolerad bohusgranit. Pelarnas kalkformade kapitäl är gjutna av betong runt en järnkärna. Över sidoskeppen ca 5 m upp höjer sig de amfiteatraliska läktarna, som bärs upp av järnbalkar. Dessa förankrar också kolonnerna till ytterväggen. Under dessa sitter dekorativa djur, gargoyles, som tjänstgör som stöd och ljuspunkter. (dessa tittar vi på närmre snart)

Bild på en av kyrkan 14 kolonner
Foto: Madeleine Andersson

Alla träarbeten är utförda av bildhuggare Carl Johan Dyfverman, som Zettervall tidigare anlitat för bronsportarna med bibliska bilder i relief för Lunds Domkyrka. Svante Thulins valvmålningar är i olika färger på en matt gul botten. Det är en välkomponerad och lugn färgsättning.

 

Alla golv är beklädda med cementmosaik i olika mönster.

Allhelgonakyrkan rymde vid invigningen ca 2200 personer. Idag får man ta in 1200 personer. (Detta beror på dagens brandskyddsregler)

Bild på golvmosaiken
Foto: Madeleine Andersson

**(Gå fram till koret längs mittgången)**

<Nästa: Koret>